3 okt. 2012

Musselakademin

Föreningens övergripande syfte är att ta vara på den bohuslänska musslans potential på alla områden.

Från marknadsföringsvärde och utveckling av nya produkter till information kring musselodlingens möjlighet att förbättra vattenkvalitén.

Detta vill vi bland annat göra genom att öka kunskapen om musslan, kvalitetsutveckla musslan som kulinarisk upplevelse samt utveckla musslans betydelse för besöksnäringen.

Läs mer


Kontakta Lysekils Musselakademic/o Lennart DavidssonHavets HusStrandvägen 9453 33 Lysekil
eller
Odd Lindahl (ordf.)
Vetenskapsakademien vid Kristineberg
epost: odd@kva.se
Telefon: 0709 492300

Tel 0523-668165, 0736-416519