12 apr. 2010

Now also in english

Since mussels are an interesting delicacy in kitchens all over the world, and mussel farming is an international business, we have expanded our site.

Now you can browse our pages without knowing a single word of Swedish - click here!

Musslans färgpalett

Blåmusslan har en egen, helt unik färgpalett. I en illustration används ofta de blå och klara oranga tonerna ovan, men spridning i paletten är i verkligheten mycket större.

Nedan ser du några andra fullt möjliga nyanser som dessutom kan vara både ljusare, mörkare och ha en större mättnad.