30 juli 2011

Kökkenmödding

En kökkenmödding vid utgrävningar i Husaby klev på norra Orust - här har intressanta fynd gjorts från en 8 000 år gammal boplats. Delfintandsfynd vittnar om ett varmare klimat.

Kökkenmödding är danska och betyder köksavfallshög. Detta lite udda ord används i arkeologiska sammanhang för avfallshögar från den senare delen av äldre stenålder.

En kökkenmödding innehåller vanligen hushållsavfall som ostron-, snäck- och musselskal, sillben och avfall från redskapstillverkning.

Storleken varierar från små tunna skalansamlingar till 350 meter långa, 30-40 meter breda och upp till 2 meter tjocka avfallssamlingar.

Kökkenmöddingar finns i södra och västra Sverige, vid Danmarks kuster, i Bretagne och längs Portugals kust.

De äldsta kökkenmöddingarna i Skandinavien förknippas med Kongemosekulturen och största kökkenmöddingarna härrör från Erteböllekulturen.

På norra Sumatra vid Malackasundet finns rester av enorma kökkenmöddingar (skalhögar) med fynd av redskap som tillhört Hoabinhiankulturen, en över Sydostasien vida spridd mesolitisk kultur av jägare/samlare som levt vid kusterna och längs floderna.

(wiki)

Scanfjord är Sveriges största leverantör av odlade musslor. Scanfjord var också först i Sverige med ekologiska, KRAV-märkta musslor.