18 juli 2012

Kylkedjan

Historiskt har frågan om att kunna bevara livsmedel varit en av livets större frågor, idag reflekterar vi mindre kring ämnet.


Teorierna är många, men en säger att ost mycket väl kan ha kommit till av en händelse, skapad när mjölk forslats i kamelkaravaner och där skakats till ost, och som då blivit en metod att bevara mjölken längre - ost finns för att konservera mjölk helt enkelt...


Annars är ju torkning, rökning, insaltning och konserv på burk de metoder som gällt innan tillgången på is och kylanläggningar blev mer självklara.


Det finns inte något att invända mot dessa klassiska lagringsmetoder, förutom att ursprungsprodukten delvis "transformerats" och blivit något annat, mindre formbart i smakhänseende.

Tänk på att inte bryta kylkedjan - isade blåmusslor från Scanfjord bör hållas kalla under 
transport och hantering och sedan förvaras i kylskåp på max 7 grader innan tillagning. 


Med isens intåg skedde en revolution och idag är det självklart att vi kan bevara våra odlade musslors fräschör med alla originalsmaker, inklusive bouquet, den friska färgen och konsistensen.


Men det ställer också krav på att kylkedjan inte bryts på vägen till tillagning, något som är extra bra att ha i minnet nu under det varma halvåret. 


Ett nät väl isade blåmusslor från fiskdisken är en bra utgångspunkt för en god och sällsynt näringsrik måltid.


Scanfjord är Sveriges största leverantör av odlade musslor. Scanfjord var också först i Sverige med ekologiska, KRAV-märkta musslor.