15 jan. 2010

Ekologiska musslor

Nu kommer en stor del av de musslor som finns i affärerna säljas som ekologiska. Scanfjord, Sveriges största leverantör av odlade musslor, går över till ekologisk musselodling.

Motiven för att gå över till ekologisk musselodling är både miljömässiga och ekonomiska. Vi tror på en ännu större efterfrågan tack vare KRAV-certifieringen. Det handlar om 2000 ton musslor som nu blir eko.

– Vi gör det här därför att vi har fått signaler från marknaden om att man efterfrågar KRAV-märkta musslor. Vi blir först i Sverige och vi hoppas att det kan innebära att nya kunder hittar våra produkter och att vår marknad ökar, säger Anders Granhed som är VD på Scanfjord.