31 maj 2011

Garanterat pärlfritt

De flesta musslor kan skapa något pärlliknande, men det är bara vissa ostron och den fridlysta flodpärlmusslan som skapar "äkta" pärlor.

Musslan nyttjar sin naturliga förmåga att bygga upp mikroskopiskt tunna skivor av argonit som normalt 
skyddar dess mjukdelar till att användas som värn också mot främmande partiklar

Musslor skyddar sig naturligt mot exempelvis ett litet vasst gruskorn som tagit sig in genom 
att successivt kapsla in den främmande partikeln med pärlemor.


Processen kan pågå under flera år och till slut ge upphov till att en pärla bildas.

Scanfjords musslor är garanterat fria från pärlor eftersom de är odlade, hängande på band i strömmande vatten och därför inte kommer i kontakt med sand, lera eller annat bottensediment.

Scanfjord är Sveriges största leverantör av odlade musslor. Scanfjord var också först i Sverige med ekologiska, KRAV-märkta musslor, och är alltså fria från sand och lera.

Odlingsrigg, horisontalvy

Musslor har förmåga att rena vatten och ta upp näringsämnen som annars kan förorsaka övergödning i havet. Odlingarna har alltså också en positiv påverkan på vår havsmiljö.

En kodmarkering på konsumentförpackningen gör att musslan kan spåras och det gula märket garanterar att den är kontrollerad av Livsmedelsverket. Provtagningar görs i varje odling för högsta säkerhet.

Scanfjord har integrerat hela kedjan från odling, skörd, process, packning till försäljning vilket är kundens garanti för att varje led uppfyller alla kvalitets- och livsmedelshygieniska krav.


Med en iPhone eller motsvarande kan du via kameran och en
QR-app få upp vår site direkt i din smartphone via koden ovan