19 apr. 2018

BOHUSPRISET 2018

"Thordénstiftelsens styrelse har 2018-04-13, efter förslag från prisjuryn, beslutat att 2018 års Bohuspris skall delas mellan Anders Granhed och Janne Bark.

Dessa två pristagare har tillsammans utvecklat havsbruket och möjligheten att avnjuta Bohusmusslan. Detta har en stor betydelse för sysselsättningen i skärgården och för utveckling av besöksnäringen i Bohuslän.

Anders Granhed har med ihärdighet och framtidstro, med ekologiska hänsyn och med väl utvecklad och egen skapad teknik byggt upp sitt företag till en ledande position inom svensk musselnäring, en bransch med genuin koppling till Bohuskusten och Bohuslän, med hårda villkor och höga krav på sina utövare.

Genom sina insatser bidrar han till fortsatt utveckling i vårt kust- och skärgårdsområde, ekonomiskt, socialt och miljömässigt..."

Läs mer