30 apr. 2013

Musselhantering under ständig utvecklingMusselodling i Europa har en total nettoproduktion på cirka 500.000 ton per år, och det finns potential för mycket, mycket mer.

Men innan nya odlingar skapas kan man minnas att det finns en större potential i de odlingar som redan finns - musslor är ömtåliga - svinnet i dagens produktion är stort.


Scanfjord har anmält sig till ett EU-program - MusslesAlive - för att testa nya tekniker och metoder för bättre hantering av skörd, transport, sortering, förvaring, hållbarhet och packning.

Tillsammans med producenter, har forskarna identifierat hur man minimerar sprickor och svinn i varje fas av produktionen - hela vägen från den första skörden, ända fram till fiskhandlaren.

Mellan 20 och 30 procent av en musselodling kan i vissa fall slösas bort i olika delar av produktionen.


Målet har varit att minska svinnet med 35 procent.

Redan har stora framsteg skett.


MusslesAlive-projektet kretsar kring användningen av olika "snåla" vattencirkulationssystem för förvaring av musslor.

Här kan musslor lagras under en längre tidsperiod så att skörden inte behöver ske vid exempelvis dåligt väder och andra sämre förhållanden.


En annan viktig del av processen är en Protein Skimmer, som garanterar vattnets kvalitet.

Musslor bör hantera med försiktighet, sprickor i skal måste minimeras.


Konstgjorda musslor med stötmätare läggs tillsammans med musslorna i produktionen för att röna ut var i hanteringen som man ska vara extra försiktig och vidta olika åtgärder.

Forskarna tror att dessa nya mer miljövänliga metoder också kan förbättra de marina ekosystemen på lång sikt.

www.musselsaliveproject.com

http://euronews.com/2013/04/29/manage-your-musselsScanfjord är Sveriges största leverantör av odlade musslor. 
Scanfjord var också först i Sverige med ekologiska, KRAV-märkta musslor.