31 mars 2012

Odlade musslor - hur bra är de?

Scanfjords musslor odlas i sund och fjordar runt Orust - där mellan västerhavet och inre vatten är det stor genomströmning och god tillgång på plankton som musslorna lever av.

Det är en god livsmiljö för musslor och därför bra områden att odla i.

Friska vatten

Det finns gott om mussellarver i sunden, det beror dels på goda naturliga förutsättningar, men odlingarna i sig producerar också mycket mussellarver.

En del i Scanfjords strategi är att sprida odlingslägena. För stor täthet mellan odlingarna gör annars att de hämmar tillväxten för varandra.

Dessutom är det viktigt att ha en uppfattning om mängden plankton som finns i vattnet och hur vattnet rör sig, vilket varierar över tid.

Det gäller att hitta en bra strategi för sin odling och vara medveten om att naturen är ett komplext system, som måste mötas med stor smidighet.


Scanfjord har anpassat sin musselodling och är KRAV-certifierade.

Dessutom är odlade blåmusslor bra för naturen, då de bidrar till en bättre vattenkvalitet.

Musslorna lever av växtplankton och kan filtrera upp till fem liter vatten i timmen. Det gör att vattnet blir klarare och att bottenvattnet kan bli mer syrerikt när färre döda växtplankton faller ned till botten, eftersom det förbrukas mindre syre vid nedbrytningen.

Mussellarverna finns naturligt i vattnet och de fäster på odlingsbanden i slutet av maj eller början av juni.

Under hösten är det en stark tillväxt bland musslorna. Efterhand som de växer och blir tyngre får odlingarna kompletteras med fler tunnor för att hålla sig flytande. När musslorna är runt två år är de klara för skörd.

Musslorna växer på odlingsbanden och på varje meter odlingsband kan det finnas upp till tio kilo musslor när de är klara för skörd.

Odlade musslor har mer mat

Vilda musslor som ligger på botten lever i sämre vattenflöde, vilket ger en sämre tillväxt och påverkar köttmängden. Bottenlevande musslor får också lätt i sig lera, sediment och sand.

Scanfjord är Sveriges största leverantör av odlade musslor. Scanfjord var också först i Sverige med ekologiska, KRAV-märkta musslor.