30 sep. 2011

Full kontroll


Scanfjords odlade färska blåmusslor finns i din butiks fiskdisk. Be butiken ta hem Scanfjords musslor om de skulle saknas.

Alla blåmusslor som du köper från Scanfjord är odlade och det finns flera skäl att välja odlade musslor.

Odlade musslor kommer inte i kontakt med havsbotten. Därför finns varken sand eller lera i odlade musslor.

Odlingsplatserna väljs med omsorg så att musslorna alltid växer i strömmande rent vatten med god näringstillförsel.

Musselkött har ett mycket högt näringsvärde och odlade musslor är jämnare i storlek än vilda eftersom alla har vuxit lika länge i odlingen.

Ett nytt KRAV-märke kommer efterhand att ersätta det tidigare, det innehåller mer och har ett tydligare signalvärde även i mindre storlekar.


Miljövänlig produktion

Musslor har förmåga att rena vatten och ta upp näringsämnen som annars kan förorsaka övergödning i havet. Odlingarna har alltså positiv påverkan på vår havsmiljö.


Full kontroll på Scanfjords musslor

En kodmarkering på konsumentförpackningen gör att musslan kan spåras och det gula märket garanterar att den är kontrollerad av Livsmedelsverket.

Provtagningar görs i varje odling för högsta säkerhet.

Scanfjord har integrerat hela kedjan från odling, skörd, process, packning till försäljning vilket är kundens garanti för att varje led uppfyller alla kvalitets- och livsmedelshygieniska krav.

Blåmusslor levereras vanligtvis konsumentförpackade i enkilos nätpåsar, men Scanfjord levererar även löspackade musslor. Vi rekommenderar också gärna styckfrysta förkokta hela musslor med skal.

Nyskördade musslor finns varje dag i Göteborg för leverans till kunder runt om i Sverige och övriga Norden.

Du hittar en massa läckra musselrecept på den här nyhetssidan, vi kommer också kontinuerligt att fylla på med nya spännande tips.

Ekologiska musslor

Scanfjord är Sveriges största leverantör av odlade musslor. Scanfjord var också först i Sverige med ekologiska, KRAV-märkta musslor.