13 sep. 2016

Årets Företagare, Västra Götaland

I hård konkurrens med företag i hela 40 kommuner i Västra Götaland gick priset, Årets Företagare 2016 till Anders Granhed på Scanfjord Mollösund. En representant för ett intressant, växande, näringsgivande och hållbart vattenbruk.

En kompetent jury motiverar sitt beslut med bland annat dessa rader:

  "..Genom sin verksamhet bidrar denne företagare till en levande kust och skärgård med ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling som stärker kompetens och konkurrenskraft i regionen."

"Årets Företagare i Västra Götaland 2016 blev Anders Granhed med sitt företag Scanfjord Mollösund AB. Anders fick idag ta emot utmärkelsen på residenset i Göteborg av landshövding Lars Bäckström. - En fin uppmuntran till mig och mina anställda, och till fortsatt företagande, säger en glad Anders Granhed.

Scanfjord, med sina tolv anställda, är sedan många år Sveriges ledande producent av odlade, KRAV-märkta blåmusslor. Odling av blåmusslor och försäljning av fler typer av musslor är företagets kärnverksamhet. I verksamheten ingår även utveckling och försäljning av odlingssystem till andra odlare i Sverige och i övriga Norden. Scanfjord erbjuder också service i form av utsättning, skörd och underhåll för köpare av odlingssystem.

Vinnarmotivering:

facebook.com/scanfjord
Genom målmedvetet arbete och en stark tro på sin verksamhet, har han skaffat sig en stor kompetens och erfarenhet. Med ekologiskt försvarbara metoder, egenutvecklad teknik och service har han utvecklat sitt företag till Sveriges största inom sin bransch, med en marknad över hela Norden och delar av Europa. 

Företagaren verkar i en bransch med tuffa villkor och hårda förhållanden. Tack vare en ständigt pågående utveckling av tekniken, sitt stora engagemang för havsmiljön och en fantastisk uthållighet har företagets koncept stått pall och nått stora framgångar. Genom sin verksamhet bidrar denne företagare till en levande kust och skärgård med ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling som stärker kompetens och konkurrenskraft i regionen.

Den 14 oktober är Scanfjord Mollösund AB Västra Götalands bidrag, då Årets Företagare i Sverige 2016 kommer att koras i Stockholms Stadshus.

Årets Företagare har sedan drygt 20 år delats ut på lokal nivå av Företagarna. Priset ges till en företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam och som fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företagare. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar ca 70 000 företagare i många olika branscher."

Scanfjord är Sveriges största leverantör av odlade musslor. Scanfjord var också först i Sverige med ekologiska, KRAV-märkta musslor.

http://scanfjord.blogspot.se www.scanfjord.se

MADE IN SWEDEN - MADE BY SKAGERACK

#svenskamusslor #madebyskagerack #blåmusslor #orust #odlademusslor #musslor #scanfjord #kravmusslor #msc #musselrecept #välmatade #kravodlat #milövänligt #madeinsweden #vattenbruk #mollösund