17 maj 2016

Årets företagare Orust

De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag.

Det är den enskilt största arbetsgivaren och småföretagen och dess anställda är sammantaget den klart största skattebetalaren på lokal nivå.

Därför är  lokala företagare värda att uppmärksammas. Goda förebilder inom lokalt företagande stimulerar fler företagare att våga satsa och utveckla sina företag.

När småföretagen växer skapas nya jobb, inte minst för unga.

Småföretagens betydelse för kommunens välfärd kan inte nog betonas.

Gissa vem som fick utmärkelsen Årets Företag på Orust.

(Sök svaret i taggarna nedan.)

#svenskamusslor #madebyskagerack #blåmusslor #orust #odlademusslor #musslor #scanfjord  #kravmusslor #MSC #madeinsweden #vattenbruk
"Ett stort tack till personalen på Scanfjord som ställt upp under åren."