2 apr. 2015

Made by Skagerrack

Våra odlade blåmusslor lever ett gott liv av den näring som det salta och friska västerhavet pumpar in mot vår kust.

Och inne i skärgården garanterar det ständigt strömmande vattnet en god och jämn tillgång av föda för musslorna.

Förhållandena är så gynnsamma att vi kan erbjuda svenska smakrika musslor i absolut världsklass.

Originalet från Orust går självklart också på export.Alla blåmusslor du köper från Scanfjord är KRAV-odlade, vi levererar också MSC-certifierade musslor.

Repodlingen ger oss en god möjlighet att välja de allra bästa vattnen, de med mest näring.

Och eftersom musslorna lever på vertikala rep till skillnad från sina vilda släktingar, har de inte kontakt med havsbotten och är därför fria från sand och lera.

Odlade musslor är därför snälla mot den känsliga bottenmiljön.

Scanfjords odlade musslor filtrerar havsvattnet och bidrar till en god vattenmiljö. Odlade musslor är miljövänlig mat året om.