26 okt. 2010

Tydligare märke


Scanfjord är Sveriges största leverantör av odlade musslor, Scanfjord var också först i Sverige med KRAV-märkta musslor.

Ett nytt KRAV-märke kommer efterhand att ersätta det tidigare, det innehåller mer och har ett tydligare signalvärde även i mindre storlekar.

Det nya KRAV-märket har börjat synas på olika produktförpackningar i butik. Den sista juni 2012 är sista datum för det tidigare KRAV-märket.

Det innebär att du som konsument under en längre övergångstid kommer att mötas också av det "gamla" KRAV-märket.

Mer om KRAV